سفارش ساخت بازی
سطح بازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام مدرسه:
نام معلم:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید دو روز كاری
هزینه تولید پروژه 300.000 تومان

موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام دانشگاه:
نام استاد:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید پنج روز كاری
هزینه تولید پروژه 600.000 تومان

موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام دانشگاه:
نام استاد:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید پانزده روز كاری
هزینه تولید پروژه 2.000.000 تومان

برای ساخت بازی و مشاوره رایگان با آی دی تلگرام زیر تماس بگیرید: Tfh1368
برای ساخت بازی و مشاوره رایگان با آی دی تلگرام زیر تماس بگیرید: Tfh1368


بازی های سبك پلتفرم (ساده)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده
تعداد مراحل 2
منوی ورود ساده
حركات حركت به طرفین- پرش- دشمن ثابت
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های سبك پلتفرم (متوسط)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت به طرفین- پرش- شلیك- دشمنان متحرك
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های سبك پلتفرم (حرفه ای)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت به طرفین- پرش- شلیك- دشمنان متحرك- دشمن تیر انداز- دشمن دارای هوش مصنوعی- حركات خاص كاراكتر- تغییر اصلحه
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (ساده)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 2
منوی ورود ساده
حركات حركت به طرفین- شلیك- دشمن ثابت
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت به طرفین-  شلیك- دشمنان متحرك- جوایز حین جنگ
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت به طرفین-  شلیك- دشمنان متحرك- دشمنان ثابت- هوش مصنوعی- جوایز حین جنگ- ارتقا- تغییر صلاح
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های مسابقه ای (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها پیروزی بر رقبا در مسابقات است معمولا مسابقات با وسایل نقلیه انجام میپذیرد.

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت- مسابقه با رقبای كامپیوتری-
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های مسابقه ای (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها پیروزی بر رقبا در مسابقات است معمولا مسابقات با وسایل نقلیه انجام میپذیرد.

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت- مسابقه با رقبای كامپیوتری- ماژول های خاص در حین مسابقه- ارتقا و شخصی سازی وسیله
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های آموزشی ای (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها آموزش است. مانند آموزش الفبا فارسی یا انگلیسی و آموزش ریاضی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 0
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات آموزش جزئی بحث
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های آموزشی ای (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها آموزش است. مانند آموزش الفبا فارسی یا انگلیسی و آموزش ریاضی

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 0
منوی ورود حرفه ای
حركات آموزش كلی- ثبت امتیاز
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی

دسته بندی

عمومی
لیست توابع منسوخ شده در گیم میکر استودیو دو لیست توابع منسوخ شده در گیم میکر استودیو دو لیست توابع منسوخ شده در گیم میکر استودیو دو


لیست توابع منسوخ شده در گیم میکر استودیو دو


لازمه قبل از شروع به کار در گیم میکر استودیو 2 مروری داشته باشیم به توابع منسوخ شده در گیم میکر استودیو 2

توابع زیر در گیم میکر دو منسوخ شده و دیگر قابل استفاده نمیباشند که معمولا علت اصلی این عمر بهینه نبودن توابع میباشد.

Maths

• random_old(x) 
• random_range_old(x1,x2) 
• irandom_old(x) 
• irandom_range_old(x1,x2) 
• random_use_old_version(trueFalse) 

Instances And Objects

• instance_create(x,y,obj) 
• object_get_depth(ind) 
• object_set_depth(ind,depth )

Joystick

• joystick_exists(id)
• joystick_direction(id) 
• joystick_name(id) 
• joystick_axes(id) 
• joystick_buttons(id) 
• joystick_has_pov(id) 
• joystick_check_button(id,button) 
• joystick_xpos(id)  
• joystick_ypos(id) 
• joystick_zpos(id) 
• joystick_rpos(id) 
• joystick_upos(id) 
• joystick_vpos(id) 
• joystick_pov(id)

Backgrounds

• draw_background(back,x,y)
• draw_background_ext(back,x,y,xscale,yscale,rot,colour,alpha)
• draw_background_stretched(back,x,y,w,h)
• draw_background_stretched_ext(back,x,y,w,h,colour,alpha)
• draw_background_tiled(back,x,y)
• draw_background_tiled_ext(back,x,y,xscale,yscale,colour,alpha)
• draw_background_part(back,left,top,width,height,x,y)
• draw_background_part_ext(back,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,colour,alpha)
• draw_background_general(back,left,top,width,height,x,y,xscale,yscale,rot,c1,c2,c3,c4,alpha)
• background_exists(ind)
• background_get_name(ind)
• background_get_width(ind)
• background_get_height(ind)
• background_save(ind,fname)
• background_prefetch(ind)
• background_prefetch_multi(indarray)
• background_flush(ind)
• background_flush_multi(indarray)
• background_duplicate(ind)
• background_assign(ind,source)
• background_add(fname,removeback,smooth)
• background_replace(ind,fname,removeback,smooth)
• background_create_colour(w,h,col)
• background_create_gradient(w,h,col1,col2,kind)
• background_create_from_surface(id,x,y,w,h,removeback,smooth)
• background_delete(ind)
• background_set_alpha_from_background(ind,back)
• background_get_uvs(back)
• background_get_texture(back)

Drawing

• draw_set_blend_mode(mode)
• draw_set_blend_mode_ext(src,dest)
• draw_set_colour_write_enable(red,green,blue,alpha)
• draw_set_alpha_test(enable)
• draw_set_alpha_test_ref_value(value)
• draw_get_alpha_test()
• draw_get_alpha_test_ref_value()
• draw_enable_alphablend(enable)

Textures

• texture_set_interpolation(linear)
• texture_set_interpolation_ext(sampler_id,linear)
• texture_set_blending(blend)
• texture_set_repeat(repeat)
• texture_set_repeat_ext(sampler_id,repeat)
• texture_global_scale(pow2integer)

Tiles

• tile_add(background,left,top,width,height,x,y,depth)
• tile_get_count()
• tile_get_id(index)
• tile_get_ids()
• tile_get_ids_at_depth(depth)
• tile_delete(id)
• tile_exists(id)
• tile_get_x(id)
• tile_get_y(id)
• tile_get_left(id)
• tile_get_top(id)
• tile_get_width(id)
• tile_get_height(id)
• tile_get_depth(id)
• tile_get_visible(id)
• tile_get_xscale(id)
• tile_get_yscale(id)
• tile_get_background(id)
• tile_get_blend(id)
• tile_get_alpha(id)
• tile_set_position(id,x,y)
• tile_set_region(id,left,top,width,height)
• tile_set_background(id,background)
• tile_set_visible(id,visible)
• tile_set_depth(id,depth)
• tile_set_scale(id,xscale,yscale)
• tile_set_blend(id,colour)
• tile_set_alpha(id,alpha)
• tile_layer_hide(depth)
• tile_layer_show(depth)
• tile_layer_delete(depth)
• tile_layer_shift(depth,x,y)
• tile_layer_find(depth,x,y)
• tile_layer_delete_at(depth,x,y)
• tile_layer_depth(depth,newdepth)

Rooms

• room_set_background(ind,bind,vis,fore,back,x,y,htiled,vtiled,hspeed,vspeed,alpha)
• room_set_view(ind, vind, vis,xview,yview,wview,hview,xport,yport, wport,hport,hborder,vborder, hspeed,vspeed,obj)
• room_tile_add(ind,back,left,top,width,height,x,y,depth)
• room_tile_add_ext(ind,back,left,top,width,height,x,y,depth,xscale,yscale,alpha)
• room_tile_clear(ind)

Display

• display_get_windows_vertex_buffer_method()
• display_get_windows_alternate_sync()
• display_set_windows_vertex_buffer_method(method)
• display_set_windows_alternate_sync(enable)
• display_set_ui_visibility(flags)

Sound

• sound_play(index)
• sound_loop(index)
• sound_stop(index)
• sound_stop_all()
• sound_isplaying(index)
• sound_volume(index,value)
• sound_global_volume(value)
• sound_fade(index,value,time)
• audio_system()
• sound_exists(ind)
• sound_get_name(ind)
• sound_get_kind(ind)
• sound_get_preload(ind)
• sound_discard(ind)
• sound_restore(ind)
• sound_delete(ind)

D3D

• d3d_start()
• d3d_end()
• d3d_set_hidden(enable)
• d3d_set_perspective(enable)
• d3d_set_depth(depth)
• d3d_primitive_begin(kind)
• d3d_vertex(x,y,z)
• d3d_vertex_colour(x,y,z,col,alpha)
• d3d_primitive_end()
• d3d_primitive_begin_texture(kind,texid)
• d3d_vertex_texture(x,y,z,xtex,ytex)
• d3d_vertex_texture_colour(x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)
• d3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)
• d3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,steps)
• d3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,steps)
• d3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,steps)
• d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)
• d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)
• d3d_set_projection(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup)
• d3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup,angle,aspect,znear,zfar)
• d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)
• d3d_set_projection_perspective(x,y,w,h,angle)
• d3d_transform_set_identity()
• d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)
• d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)
• d3d_transform_set_rotation_x(angle)
• d3d_transform_set_rotation_y(angle)
• d3d_transform_set_rotation_z(angle)
• d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)
• d3d_transform_add_translation(xt,yt,zt)
• d3d_transform_add_scaling(xs,ys,zs)
• d3d_transform_add_rotation_x(angle)
• d3d_transform_add_rotation_y(angle)
• d3d_transform_add_rotation_z(angle)
• d3d_transform_add_rotation_axis(xa,ya,za,angle)
• d3d_transform_stack_clear()
• d3d_transform_stack_empty()
• d3d_transform_stack_push()
• d3d_transform_stack_pop()
• d3d_transform_stack_top()
• d3d_transform_stack_discard()
• d3d_transform_vertex(x,y,z)
• d3d_set_fog(enable,colour,start,end)
• d3d_set_lighting(enable)
• d3d_set_shading(smooth)
• d3d_set_culling(cull)
• d3d_set_zwriteenable(on_off)
• d3d_light_define_ambient(col)
• d3d_light_define_direction(ind,dx,dy,dz,col)
• d3d_light_define_point(ind,x,y,z,range,col)
• d3d_light_enable(ind,enable)
• d3d_vertex_normal(x,y,z,nx,ny,nz)
• d3d_vertex_normal_colour(x,y,z,nx,ny,nz,col,alpha)
• d3d_vertex_normal_texture(x,y,z,nx,ny,nz,xtex,ytex)
• d3d_vertex_normal_texture_colour(x,y,z,nx,ny,nz,xtex,ytex,col,alpha)
• d3d_model_create()
• d3d_model_destroy(ind)
• d3d_model_clear(ind)
• d3d_model_save(ind,fname)
• d3d_model_load(ind,fname)
• d3d_model_draw(ind,x,y,z,texid)
• d3d_model_primitive_begin(ind,kind)
• d3d_model_vertex(ind,x,y,z)
• d3d_model_vertex_colour(ind,x,y,z,col,alpha)
• d3d_model_vertex_texture(ind,x,y,z,xtex,ytex)
• d3d_model_vertex_texture_colour(ind,x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)
• d3d_model_vertex_normal(ind,x,y,z,nx,ny,nz)
• d3d_model_vertex_normal_colour(ind,x,y,z,nx,ny,nz,col,alpha)
• d3d_model_vertex_normal_texture(ind,x,y,z,nx,ny,nz,xtex,ytex)
• d3d_model_vertex_normal_texture_colour(ind,x,y,z,nx,ny,nz,xtex,ytex,col,alpha)
• d3d_model_primitive_end(ind)
• d3d_model_block(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)
• d3d_model_cylinder(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat,closed,steps)
• d3d_model_cone(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat,closed,steps)
• d3d_model_ellipsoid(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat,steps)
• d3d_model_wall(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)
• d3d_model_floor(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)

Miscellaneous

• iap_is_purchased(product_id)
• immersion_play_effect(effectIndex)
• immersion_stop()
• steam_publish_workshop_file(filename, previewImage,title,description)

 

 نویسنده:

tfh1368

نظرات


نام: محمد

19 آذر 1396
سلام ممنون خب به جای instance_create چه تابعی جایگزین شده؟
نام: tfh1368

19 آذر 1396
توابع جدید زیر جایگزین شدن instance_create_depth(x,y,depth,obj) ایجاد آبجکت در عمق خاص instance_create_layer(x,y,layer_id_or_name,obj) ایجاد آبجکت در لایه خاص

نام: سلنا

1 بهمن 1396
khobe monde ta alii she

نام: محمدصالح کامیاب

25 مرداد 1397
در گیم میکر های قبلی در بخش ایونت توی othere چیزی به اسم no more lives وجود داشت .من تو گیم میکر استودیو 2 چطور از این قابلیت استفاده کنم.
نام: tohid Fh

3 فروردین 1398
از کد نویسی استفاده کنید دستتون بازتره