سفارش ساخت بازی
سطح بازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام مدرسه:
نام معلم:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید دو روز كاری
هزینه تولید پروژه 300.000 تومان

موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام دانشگاه:
نام استاد:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید پنج روز كاری
هزینه تولید پروژه 600.000 تومان

موتور بازی سازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید
سبك بازی را انتخاب نمایید
نام:
نام خانوادگی:
نام دانشگاه:
نام استاد:
تلفن تماس:
آی تلگرام:
توضیحات :
مدت زمان تولید پانزده روز كاری
هزینه تولید پروژه 2.000.000 تومان

برای ساخت بازی و مشاوره رایگان با آی دی تلگرام زیر تماس بگیرید: Tfh1368
برای ساخت بازی و مشاوره رایگان با آی دی تلگرام زیر تماس بگیرید: Tfh1368


بازی های سبك پلتفرم (ساده)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده
تعداد مراحل 2
منوی ورود ساده
حركات حركت به طرفین- پرش- دشمن ثابت
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های سبك پلتفرم (متوسط)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت به طرفین- پرش- شلیك- دشمنان متحرك
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های سبك پلتفرم (حرفه ای)


بازی‌کننده در این نوع بازی مجبور به پرش از روی موانع مختلف یا بالا رفتن از سدهای فیزیکی است، مانند بازی سوپر ماریو یا بازی سونیك

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت به طرفین- پرش- شلیك- دشمنان متحرك- دشمن تیر انداز- دشمن دارای هوش مصنوعی- حركات خاص كاراكتر- تغییر اصلحه
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (ساده)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 2
منوی ورود ساده
حركات حركت به طرفین- شلیك- دشمن ثابت
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت به طرفین-  شلیك- دشمنان متحرك- جوایز حین جنگ
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های جنگی (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها بر روی پیروزی در جنگ استوار است و شما باید با غلبه بر دشمنان مراحل را به پایان برسانید. مانند جنگ هوایی یا جنگ تانكی

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت به طرفین-  شلیك- دشمنان متحرك- دشمنان ثابت- هوش مصنوعی- جوایز حین جنگ- ارتقا- تغییر صلاح
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های مسابقه ای (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها پیروزی بر رقبا در مسابقات است معمولا مسابقات با وسایل نقلیه انجام میپذیرد.

گرافیك آماده
تعداد مراحل 5
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات حركت- مسابقه با رقبای كامپیوتری-
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های مسابقه ای (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها پیروزی بر رقبا در مسابقات است معمولا مسابقات با وسایل نقلیه انجام میپذیرد.

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 10
منوی ورود حرفه ای
حركات حركت- مسابقه با رقبای كامپیوتری- ماژول های خاص در حین مسابقه- ارتقا و شخصی سازی وسیله
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های آموزشی ای (متوسط)


محوریت اصلی این نوع بازی ها آموزش است. مانند آموزش الفبا فارسی یا انگلیسی و آموزش ریاضی

گرافیك آماده
تعداد مراحل 0
منوی ورود نیمه حرفه ای
حركات آموزش جزئی بحث
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی


بازی های آموزشی ای (حرفه ای)


محوریت اصلی این نوع بازی ها آموزش است. مانند آموزش الفبا فارسی یا انگلیسی و آموزش ریاضی

گرافیك آماده-حرفه ای
تعداد مراحل 0
منوی ورود حرفه ای
حركات آموزش كلی- ثبت امتیاز
سورس كد
خروجی ویندوز
خروجی اندروید
صدا گذاری
درج اطلاعات شما در بازی
درج اطلاعات درخواستی

دسته بندی

آموزشهای تخصصی
 آموزش ثبت امتیاز آنلاین (قسمت سوم) آموزش ثبت امتیاز آنلاین (قسمت سوم) آموزش ثبت امتیاز آنلاین (قسمت سوم)


آموزش ثبت امتیاز آنلاین (قسمت سوم)


خب تو دو سری قبلی آموزش ما ثبت و نمایش ده نفر برتر لیست رو پیاده سازی کردیم بعد کمی لیست رو ارتقاء دادیم

حالا ممکنه ما قصد نمایش 10 نفری رو داشته باشیم که پلیرمون تو اون لیست قرار داره برای این کار تغییرات زیر رو اعمال میکنیم

کدهای فایل score.php رو به صورت زیر تغییر میدیم (البته چون سورسهای قبلی رو ممکنه دوستان استفاده کنن من یه فایل جدید زدم با نام score1.php)

<?php
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=your DB','Your user','your Pass');

$array = array();
$names=$_GET['name'];

$res=$pdo->query(" SELECT * FROM bestscore where name='$names'");
foreach($res as $row) 
 {
  $score=$row['score'] ;
 }

$res=$pdo->query("SELECT * FROM bestscore WHERE score>$score ");
$num = $res->rowCount();

$number=ceil($num/10);

$number=($number)*10;
$res=$pdo->query(" SELECT * FROM bestscore ORDER BY score DESC limit $number,10");
foreach($res as $row) 
 {
  $name=$row['name'] ;
  $score=$row['score'] ;

   array_push($array,array("score"=>"$score","name"=>"$name"));
 }


$res=$pdo->query(" SELECT * FROM bestscore where name='$names'");
foreach($res as $row) 
 {
  $score=$row['score'] ;
$res01=$pdo->query("SELECT * FROM bestscore where score>'$score'");
$num = $res01->rowCount()+1;
   array_push($array,array("score"=>"$num","name"=>"$names"));
 }
array_push($array,array("show"=>"1"));

$print = json_encode($array);

echo $print;

$pdo=null;


?>

خطوط جدیدی رو که اضافه کردیم توضیح میدم

 • در خط 7 تا 11 ما امدیم امتیاز کاربر رو بر اساس نام دریافتیمون از جدول برترینها دریافت کردیم.
 • در خط 13 و 14 با توجه به امتیاز کاربر رتبه کاربر رو در لیست برترینها مشخص میکنیم.
 • در خط 16 رتبه کاربر تقسیم بر 10 کرده و گرد رو به پایین میکنیم (یعنی اعشارش رو حذف میکنیم با تابع ceil) که نتیجه حاصل این خط مشخص شدن جایگاه کاربر در لیست برترینها هست که تو کدوم دهک قرار داره
 •  در خط 18 عدد دهکمون رو ضربدر 10 میکنیم تا مشخص کنیم عدد شروع دهک مورد نظر چنده
 • در خط 19 اطلاعات جدول رو از امتیازات بیشتر به کوچکتر از ردیف مشخص شده در خط 18 به تعداد 10 عدد محاصبه میکنیم و برای ادامه کار میریم سراغ خطوط بعدی که در آموزش قبلی ذکر شده بود.

 در پایان لازم به ذکره طبق بررسی انجام شده این کدها در گیم میکر استودیو دو به صورت کامل اجرا میشن.

موفق باشین

 Download

نویسنده:

tfh1368

نظرات


نام: محمد

24 آبان 1397
با سلام ممنون از وبلاگ خوبتون من یه هاست خریداری کردم و فایل ها رو طبق شما قرار دادم ولی وقتی توی مرورگر اجرا میکنم خروجی فایل با خروجی شما متفاوت می باشد همچنین در گیم میکر خطای دیتا استراکچر می دهد می خواستم بدونم فایل php نهایی برای score و submit همین فایل ها در پارت 2و 3 می باشد با تشکر
نام: tohid Fh

3 فروردین 1398
بله دقیقا فایلها پیوست آموزش هستند