دانلود SDK مناسب برای خروجی اندروید در گیم میکر استودیو

تمامی SDK های موجود تست شده اند لازم است قبل دانلود به توضیحات پایانی مطلب نیز دقت نمایید

Pack SDK 1 Pack SDK 2 Pack SDK 3 Pack SDK full SDK all pack پوشه مربوطه
SDK 24.4.1
Build-tools 23.0.1 build-tools
Build-tools 23.0.2 build-tools
Build-tools 23.0.3 build-tools
Build-tools 24.0.3 build-tools
Apis_google 15 add-ons
Apis_google 16 add-ons
Apis_google 17 add-ons
Apis_google 18 add-ons
Apis_google 19 add-ons
Apis_google 21 add-ons
Apis_google 22 add-ons
Apis_google 23 add-ons
Apis_google 24 add-ons
Api 7 Android 2.1 platforms
Api 8 Android 2.2 platforms
Api 9 Android 2.3.1 platforms
Api 10 Android 2.3.3 platforms
Api 11 Android 3 platforms
Api 12 Android 3.1 platforms
Api 13 Android 3.2 platforms
Api 14 Android4 platforms
Api 15 Android 4.0.3 platforms
Api 16 Android 4.1.2 platforms
Api 17 Android 4.2.2 platforms
Api 18 Android 4.3.1 platforms
Api 19 Android 4.4.2 platforms
Api 20 Android 4.4.w2 platforms
Api 21 Android 5.0.1 platforms
Api 22 Android 5.1.1 platforms
Api 23 Android 6 platforms
Api 24 Android 7 platforms
Api 25 Android 7.1.1 platforms
Api 26 Android 8.0.0 platforms
Api 27 Android 8.1.0 platforms
Api 28 Android 9.0.0 platforms
Android support repository 47 extras
Google Play Services 49 extras/google
Google Play instant 1.6 extras/google
Google Usb Driver 11 extras/google
Google Web Driver 2 extras/google
Android Auto Api simulators 1 extras/google
Google Play Lisensing 1 extras/google
Google Play Apk Expansion 1 extras/google
Google Repository 58 extras/google
خروجی گیم میکر 1.4.1522
خروجی گیم میکر 1.4.1657
خروجی گیم میکر 1.4.1760 نیازمند Gradle
خروجی گیم میکر 2 نیازمند Gradle
حجم 670 mb 841 mb 761 mb 1258 mb 2810 mb
دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
یکی از نسخه های JDK زیر را بسته به سیستم خود دانلود نمایید

برای گرفتن خروجی اندروید شما نیازمند JDK هستید

با توجه به ویندوز خود یکی از دو نسخه 32 و یا 64 بیتی JDK زیر را دانلود نمایید
ضمنا برای گرفن خروجی نوع YYC نیازمند NDK میباشد

JDK 8 32bit

192 mb
 
دانلود

JDK 8 64bit

198 mb
 
دانلود

NDK 16b 64bit

c++2012
689 mb
 
دانلود

NDK 16b 32bit

c++2012
626 mb
 
دانلود

رفتن به بالا