Icon

سورس ذخیره تعداد سکه در فایل برای گیم میکر

14 تیر 1397

دانلود رایگانتوضیحات


سورس ذخیره تعداد سکه در فایل برای استفاده در بازی های تحت ویندوز و اندروید

سورس ذخیره تعداد سکه در فایل برای گیم میکر

در این سورس سکه ها با استفاده از ایونت alarm در ابجکت پلیر ایجاد میشوند

هنگام شروع بازی با استفاده از کدهای زیر در صورت وجود فایل ذخیره تعداد سکه های قبلی بازنشانی و لود میشود(ایونت کریت آبجکت obj_draw_coin)

if(file_exists("coin.ini"))
{

file=file_text_open_read("coin.ini")
global.coin=file_text_read_real(file)
file_text_close(file)

}

و با استفاده ازایونت آلارم و کدهای زیر در آبجکت obj_timer_save_coin هر 10 ثانیه (300 فریم) تعداد سکه در فایل مربوطه ذخیره میگردد در ایونت game end نیز کدهای زیر استفاده گردیده اند تا در هنگام خروج از بازی نیز اطلاعات ذخیره گردد.

file=file_text_open_write("coin.ini")
file_text_write_real(file,global.coin)
file_text_close(file)

 

 رفتن به بالا