امنیت در روشهای http گیم میکر

سطح : آموزشهای ویدئویی سطح حرفه ای

آموزش ایجاد امنیت برای روشهای http_get و http_post

کد گذاری و ارسال داده به هاست

 

Download

zip

1.2 mb

آموزشهای ویدئویی گروه بید گیمز

رفتن به بالا